domingo, abril 22

Pontevedra:Concurso-oposición a Técnico de protocolo

Descripción de la oposición
Convócase unha praza de técnico de protocolo, integrada no grupo A da escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior, dotada coas retribucións básicas correspondentes ó seu grupo de titulación e as complementarias asignadas ó posto de traballo ó que se adscriba a praza.
Plazo de presentación
3 de mayo de 2007
Entidad
Diputación Provincial de Pontevedra Ubicación Pontevedra (Pontevedra)
Plazas
Número de plazas total: 1 Boletín oficial, fecha publicación BOE nº 89 , 13 de abril de 2007 Grupo
A (Licenciatura)

Idioma
Gallego


+ Información: http://www.escueladeprotocolo.com/pontevedra_plaza.pdf